Hager ready Elektryczne instalacje przyszłości nowy 1 nowy 2 baner 1 baner 3 kable przewody aparatura modułowa  korytka sziedziba Kontakt Simon 10
Polityka prywatności
Data: 2018-05-24
 
Klauzula informacyjna zgodna z RODO.
Zgodnie z art. 13. ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:
 
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest firma
PHU "PEX-POOL" SP.J K.WERYŃSKA-KANIA J.KANIA
39-200 Dębica ul. Drogowców 6 NIP: 872-10-02-039
 
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wyłącznie wykonywanie wzajemnych transakcji handlowych tj. wystawiania faktur sprzedażowych, przyjmowanie i rejestracja faktur zakupowych, realizacja i składanie zamówień oraz tworzenie i odpowiadanie na oferty handlowe. Państwa dane gromadzone sa takżę po to, aby umożliwić komunikacje za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonów.
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
upoważnieni pracownicy Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym i zgodnym z celem przetwarzania danych. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu danych osobowych poprzez zapoznanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zabowiązane do zachowania poufności Danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawionym.
Okres przechowywania danych: Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
Zasady gromadzenia danych Gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe obejmują następujące informacje:
a) dane firmowe (np. imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Regon),
b) dane kontaktowe (np. osoby kontaktowe, numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail)
c) dane transakcyjne
 
Każdy z Państwa może skorzystać wobec Administratora z nastęującyh praw:
- prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania,a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
- prawa żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (osoba możę żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje takżę w sytuacji gdy zdaniem Państwa przetwarzanie Waszych danych jest niezgodne z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał okres przetwarzania z uwagi na kwestie ustalenia lub ochrony roszczeń),
- prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,
- prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO (prawo do bycia "Zapomnianym")
 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługującyh osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej rodo@pex-pool.pl
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zstać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają weryfikację jej tożsamości.
Dane Osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów znajdującyh się na terenie kraju i Unii Europejskiej oraz w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podpisując dokument sprzedaży wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 
projekt i realizacja: BigCom

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK, rozumiem